PDA

View Full Version : Hướng Dẫn  1. Hướng dẫn Member cần đọc đảm bảo mật an toàn cho tài khoản ( HOT)
  2. Hướng dẫn Săn Item 380 thường tại MAP RaKion
  3. Hướng dẫn Auto Nhặt Một Số Vật Phẩm Cần Thiết
  4. Hướng dẫn Hướng Dẫn Sử Dụng 3D Trong Game
  5. Hướng dẫn Hướng dẫn Auto nhặt Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc
  6. Hướng dẫn Hệ Thống Cấp Đồ Set Item Các Class
  7. Hướng dẫn Hướng Dẫn AE Các Dòng EXL Của Vũ Khí Và Quần Áo Để AE Được Hiểu Rõ
  8. Hướng dẫn Làm Nhiệm Vụ 220 ( Nhẫn Vinh Quang ) Đế Có Skill Vô Đình Tiễn ( ElF)
  9. Hướng dẫn Hướng Dẫn Auto Nhặt Đồ 380 + Các đồ khác